TALA ELLER DÖ

Aktuellt, Föreläsningar, 2015,

TALA ELLER DÖ – Ett föredrag om kommunikation.

En av de viktigaste redskapen vi människor har till förfogande för att hantera verkligheten, ja, hantera livet på, är kommunikation. Hur vi kommunicerar med varandra. Det är också den viktigaste nyckeln för om ett projekt ska lyckas eller inte. Vare sig det handlar om ett stort multinationellt företag som ska kommunicera en ny policy eller om det rör sig om något så trivialt som att två människor ska försöka få ett äktenskap att fungera över tid. Om det spricker så handlar det nästan alltid om bristande kommunikation, fel kommunikation eller ingen kommunikation alls.

Hur blir jag trovärdig? Vad kan få mig att verka mindre trovärdig och vad är det som hindrar mig från att ge det intryck jag vill…? Vad händer om jag blir nervös när jag ska tala inför en grupp och vad kan jag göra åt det? Och framförallt, varför blir vi nervösa när vi ska tala inför ett större auditorium…

Att vi blir nervösa när vi ska tala inför en grupp beror på ett genetiskt arv från tiden då vi människor (Homo Sapiens Sapiens) gick med en klubba handen på savannen i norra Kenya för miljoner år sedan. En del av hjärnan (Amygdala) sätter systemet i larmberedskap och signalerar livsfara. Detta gäller oss alla så det är inte underligt att vi blir nervösa. En del av oss är bättre på att hantera problemet och en del är sämre, det vanliga är också att vi lägger skulden på våra egna axlar och tror att det är oss själva det är fel på, att vi inte räcker till. Det är fel. Vi räcker alla till.

Och nerverna går att styra. När man lärt sig hantera sina nerver kan man ta nästa steg. Hur blir jag övertygande, hur kan jag få andra att lyssna och bli intresserade av vad jag har att säga.

Genomgående för föreläsningen Tala Eller Dö är att publiken får skratta sig till nya insikter om sig själv. Den kan också anpassas till ett längre eller ett kortare format.