Föredrag på Bokmässan den 30/9, Psykologiscenen

Aktuellt, 2017,

Jag och Jan Marcusson kommer att tala på Bokmässan den 30/9 kl. 14:00 på Psykologiscenen med anledning av vår nya bok som handlar om hur vi kan hantera vår rädsla att tala inför folk. Och följaktligen heter boken mycket riktigt “Att Tala Inför Folk…” Tänk så enkelt…

Se länk:

http://www.talainforfolk.se/antligen-ar-det-dags-bokmassan/